Thị Lệ Thu Hoàng

Luật sư


Hoàng Thị Lệ Thu

Luật sư

Lệ Thu (1)

Chuyên gia đánh giá Trưởng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

Tư vấn các vấn đề an ninh Hàng không, an toàn Hàng không

Tư vấn Hợp đồng Đại lý lĩnh vực Hàng không

Lao động

Hôn nhân gia đình

Kinh nghiệm
Luật sư Hoàng Thị Lệ Thu là Luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Luật sư Lệ Thu có nhiều năm làm việc tại các đơn vị trong Ngành Hàng không dân dụng và pháp chế doanh nghiệp.

Luật sư Lệ Thu có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, hệ thống văn bản quản lý trong doanh nghiệp đặc biệt là hệ thống phân cấp, ủy quyền để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp thông suốt, chặt chẽ.

Luật sư Lệ Thu rất tâm huyết với việc áp dụng kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm đã có để tư vấn xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng, hệ thống Quy chế, Quy định Nội bộ. Từ đó giúp Công ty tăng năng suất, chất lượng dịch vụ ổn định và không ngừng nâng cao, đồng thời có hành lang pháp lý an toàn cho các hoạt động của Công ty và CBCNV.

Luật sư Lệ Thu đã từng tham gia giải quyết các vụ kiện về kinh doanh thương mại và tranh chấp hợp đồng.

Ngoài lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm, Luật sư Lệ Thu tiếp tục học tập nâng cao kiến thức pháp lý cũng như kinh nghiệm thực tiễn của mình với khóa đào tạo Thừa phát lại của Học viên tư pháp và tốt nghiệp khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm của Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Học vấn và trình độ chuyên môn
Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội;

Cử nhân Kinh tế Đối ngoại – Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

.Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Viêt Nam.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá và khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Trưởng hệ thống Quản lý chất lượng ISO.

Khóa đòa tạo kỹ năng nghiệp vụ sư phạm.

Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh

Tiếng Pháp