Thị Huyền Trần

Luật sư


Trần Thị Huyền

Tran Thi Huyen

Luật sư

Lĩnh vực chuyên sâu

Doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp

Hợp đồng dân sự và thương mại

Lao động

Hôn nhân, gia đình

Kinh nghiệm

Luật sư Trần Huyền là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, có nhiều năm làm việc tại các doanh nghiệp chuyên về kinh doanh bất động sản, khoáng sản, dịch vụ bán lẻ.

Luật sư Trần Huyền có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, hệ thống văn bản quản lý trong doanh nghiệp đặc biệt là hệ thống phân cấp, ủy quyền; quản trị nhân sự để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp thông suốt, chặt chẽ.

Luật sư Trần Huyền đã tham gia xây dựng, chủ trì xây dựng form mẫu hợp đồng áp dụng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của Doanh nghiệp, giúp rút ngắn thời gian thương thảo hợp đồng với đối tác, nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Luật sư Trần Thị Huyền đã từng tham gia giải quyết nhiều vụ tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại; bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp trong các vụ án hình sự liên quan đến nhóm tội xâm phạm sở hữu (xâm phạm tài sản của doanh nghiệp).

Luật sư Trần Thị Huyền có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực mua bán, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Luật sư Trần Thị Huyền đã tham gia tư vấn giải quyết tranh chấp về hôn nhân, gia đình.

Học vấn và trình độ chuyên môn

Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội;

Cử nhân Hành chính – Học viện Hành chính Quốc gia.

Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Viêt Nam.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh