ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ NƯỚC NGOÀI

Nguồn nhân lực
Cùng với đội ngũ pháp lý, đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn kinh doanh của V&N không chỉ có nền tảng pháp lý vững chắc mà còn có tầm nhìn chiến lược kinh doanh và quan hệ chặt chẽ trong lĩnh vực này. Điều đó được thể hiện bởi số lượng lớn các khách hàng nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Việt Nam của chúng tôi. Chúng tôi đã giải quyết nhiều vấn đề pháp lý và kinh doanh mà khách hàng gặp phải trong quá trình đầu tư của họ tại Việt Nam dựa trên việc tư vấn cho khách hàng về các giải pháp. Trên hết, với nguồn nhân lực chất lượng cao, V&N được biết đến là một trong những lựa chọn được giới thiệu nhiều nhất trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Dịch vụ
Tư vấn các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực thâm nhập thị trường;
Tư vấn về kết nối hoạt động đầu tư;
Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; và
Thực hiện các thủ tục đăng ký cấp phép tại cơ quan chức năng theo yêu cầu của nhà đầu tư.