HỢP ĐỒNG VÀ ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG

Nguồn nhân lực
V&N được đánh giá là một trong những lựa chọn tối ưu nhất trong các công ty luật với lĩnh vực này tại Việt Nam. V&N là một trung tâm pháp lý độc lập cung cấp tư vấn pháp lý và hỗ trợ mọi nhu cầu của doanh nghiệp, bảo đảm sự thuận tiện và tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu về việc thành lập và cơ chế điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam. Ngoài ra, với hiểu biết sâu rộng của mình, V&N có thể cung cấp những tư vấn pháp lý phù hợp với hoạt động kinh doanh của Quý khách hàng.

Dịch vụ
Cung cấp tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến Hợp đồng;
Cải thiện nội dung Hợp đồng;
Soạn thảo, sửa đổi các điều khoản của Hợp đồng;
Khảo sát, đánh giá rủi ro của Hợp đồng;
Thực hiện các thủ tục tố tụng liên quan đến các rủi ro của Hợp đồng;
Đàm phán và hòa giải về Hợp đồng;
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ về việc ký kết Hợp đồng;
Giải quyết tranh chấp hợp đồng; và
Cung cấp dịch vụ thông dịch, hỗ trợ thực hiện Hợp đồng.