LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

Nguồn nhân lực
Rất ít Công ty luật tại Việt Nam có đối ngũ luật sư có thể giải quyết các vấn đề luật lao động và việc làm có thể gặp phải với một doanh nghiệp. Tuy nhiên, V&N làm được điều đó. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia có nền tảng pháp lý vững chức, chuyên môn cao lẫn kinh nghiệm, chúng tôi luôn nghiêm túc lắng nghe và thấu hiểu các khó khăn của khách hàng trong mọi lĩnh vực pháp luật, bao gồm pháp luật về lao động và việc làm. Chúng tôi luôn cố gắng và tự tin đưa ra các sản phẩm, dịch vụ pháp lý có chất lượng cao nhất, phù hợp với nhu cầu và mục đích doanh nghiệp với chi phí hợp lý nhất.

Dịch vụ
Tư vấn pháp lý thường xuyên về các vấn đề liên quan đến lao động và việc làm;
Xây dựng các quy định về quản lý, tuyển dụng, hợp đồng, dạy nghề và các vấn đề liên quan đến lao động khác;
Thỏa ước lao động tập thể và quy chế làm việc nội bộ;
Tổ chức lao động và việc làm;
Kỷ luật lao động; và
Chấm dứt hợp đồng lao động và bồi hoàn chi phí đào tạo.