MÔI TRƯỜNG

Nguồn nhân lực
Trong sự phát triển về kinh tế, xã hội hiện nay, vấn đề môi trường luôn được các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Với chính sách tăng trưởng kinh tế bền vững, các vấn đề mang tính pháp lý liên quan đến môi trường cũng là một trong những vấn đề phức tạp và thiếu hụt nhân sự đảm nhận lĩnh vực này. Tuy nhiên, với mạng lưới các luật sư, cộng sự của V&N, chúng tôi tự tin và đảm bảo đưa ra các dịch vụ pháp lý chất lượng cao, phù hợp trong lĩnh vực này nhằm không chỉ góp phần vào sự thịnh vượng của khách hàng mà con cả sự bền vững của nền kinh tế và xã hội, sự an toàn đối với môi trường.

Dịch vụ
Tư vấn pháp lý thường xuyên về các vấn đề môi trường liên quan đến dự án và hoạt động kinh doanh;
Xin giấy phép và báo cáo liên quan đến môi trường.