ĐĂNG KÝ VÀ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Nguồn nhân lực
Chúng tôi có một đội ngũ luật sư quyền tác giả giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao không chỉ trong lĩnh vực luật về quyền tác giả và sở hữu trí tuệ của Việt Nam mà còn đối với cả luật và quy định quốc tế điều chỉnh việc đăng ký và thực thi quyền tác giả trên toàn cầu. Với đội ngũ này, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong việc thiết lập, duy trì và thực thi quyền tác giả tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các tư vấn mang tính thực tiễn, với chất lượng cao, cũng như các dịch vụ khác cần thiết trong suốt quá trình đăng ký. Không chỉ thuần túy là thông tin lại các vấn đề phát sinh và hậu quả, chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng các giải pháp. Trên hết, đội ngũ của chúng tôi được coi là sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam.

Dịch vụ
Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc xác định khả năng bảo hộ, tư vấn về việc đăng ký và các thủ tục khác nhằm đạt được ưu thế tối đa trong li-xăng và bảo hộ quyền tác giả. Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

Tư vấn về khả năng bảo hộ quyền tác giả;
Nghiên cứu về quyền sở hữu và khả năng bảo hộ;
Tư vấn về việc đăng ký, sử dụng và bảo hộ;
Thương lượng và soạn thảo hợp đồng liên quan tới việc sáng tạo, sở hữu, li-xăng, chuyển nhượng và thu phí bản quyền (theo hợp đồng li-xăng các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tác giả;
Tư vấn về vi phạm và chống vi phạm quyền tác giả (bao gồm việc khởi kiện chống bên vi phạm); và
Giải quyết tranh chấp quyền tác giả.