Banking_law_picture

MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ KIỆN TOÀN PHÁP CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

 

Bộ phận pháp chế là một tổ chức có chức năng giúp doanh nghiệp hoạt động đúng luật, có hiệu quả và phòng ngừa, giảm thiểu những rủi ro pháp lý. Bộ phận pháp chế, với tư cách là người kiểm soát, thẩm tra tất cả các vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động của ngân hàng. Chính vì thế, bộ phận pháp chế cần có những kiến thức tổng quát nhất về pháp luật liên quan đến mọi quan hệ của doanh nghiệp, tư vấn, tiếp nhận giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp.

 

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy có quá nhiều kẽ hở trong việc thực hiện và kiểm soát pháp chế hiện nay. Để tìm hiểu rõ những nguyên nhân chủ yếu cùng giải pháp vô cùng thiết thực và hữu ích đối với vấn đề này, Luật Vương Nguyễn xin được gửi tới bạn đọc bài viết “Một số suy nghĩ về kiện toàn pháp chế trong hoạt động ngân hàng” được đăng trên Tạp chí Ngân hàng – Banking Review số 16 tháng 8/2010 của Luật sư – TS. Luật học Nguyễn Thùy Trang. Với những giải pháp này, ngân hàng có thể phát huy được hiệu quả hoạt động của bộ máy doanh nghiệp, tránh tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, hiện tượng “vừa đá bóng vừa thổi còi” hoặc hiện tượng “cha chung không ai khóc” khi thực hiện công tác pháp chế ngân hàng.

 

Chia sẻ bài viết