V&N tư vấn cho các khách hàng nước ngoài và cộng sự các vấn đề trong lĩnh vực Sở hữu Trí tuệ (SHTT) tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Trải qua quá trình hoạt động trong lĩnh vực SHTT, những luật sư phụ trách chuyên môn tại V&N đã cung cấp các dịch vụ liên quan đến SHTT tại các quốc gia nêu trên thông qua việc hợp tác với nhiều hãng luật trên thế giới.
Công ty chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến bảo vệ bằng sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng và bản quyền, bao gồm:

Tra cứu tư vấn trước khi nộp đơn và điều tra hành vi xâm phạm quyền;
Nộp đơn và xúc tiến nhanh các đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế;
Các giao dịch và hợp đồng liên quan đến sở hữu trí tuệ;
Tư vấn li-xăng, nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ;
Theo dõi và giám sát các đối tượng sở hữu công nghiệp;
Thực thi và chống hàng giả;
Thương mại và quản lý quyền sở hữu trí tuệ;
Bản quyền và các quyền liên quan;
Giải quyết tranh chấp.