DOANH NGHIỆP – MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A)

Nguồn nhân lực
Đội ngũ luật sư của chúng tôi không chỉ có nền tảng pháp lý, chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm mà còn có tầm nhìn chiến lược kinh doanh và quan hệ chặt chẽ, cung cấp dịch vụ cho nhiều doanh nghiệp trong tất cả các phân đoạn hoạt động kinh doanh của họ. Chúng tôi cũng tham gia thực hiện một số giao dịch giữa các doanh nghiệp, bao gồm mua lại, sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp. Trong đó, một số vụ việc được đánh giá là giao dịch mang tính quốc gia vì những giá trị và giải pháp sáng tạo mà chúng tôi đem lại. Chúng tôi hiểu rõ các vấn đề mà Qúy Khách hàng gặp phải trong hoạt động kinh doanh của mình. Với nguồn nhân lực chất lượng cao, chúng tôi tự tin rằng có thể đem đến cho Quý khách hàng dịch vụ pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập một cách phù hợp, tối ưu và tiết kiệm nhất.

Dịch vụ
Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh;
Trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp;
Quản lý doanh nghiệp;
Tài liệu nội bộ của doanh nghiệp;
Tái cấu trúc doanh nghiệp;
Hợp tác và liên doanh;
Khả năng thanh toán; và
Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.