ĐĂNG KÝ VÀ BẢO HỘ SÁNG CHẾ VÀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Nguồn nhân lực
V&N có một đội ngũ luật sư sáng chế có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm không chỉ trong lĩnh vực luật sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích, sở hữu trí tuệ Việt Nam mà còn đối với luật và quy định quốc tế điều chỉnh việc đăng ký và thực thi quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và giải pháp hữu ích trên toàn cầu. Không những thế, đội ngũ luật sư sáng chế của V&N còn là những kỹ sư tốt nghiệp từ nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau (như: sinh học, kỹ thuật, hóa học, điện học, cơ khí, dược học và tin học, kiến trúc, mỹ thuật…) và có thể làm việc theo nhóm để cung cấp các dịch vụ trọn gói và toàn diện cho khách hàng. Trên hết, đội ngũ luật sư sáng chế, kiểu dáng công nghiệp của V&N được coi là sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Dịch vụ
Giữa bối cảnh thị trường ngày nay, (các) sáng chế, kiểu dáng công nghiệp của Quý Khách hàng ngày càng trở nên quan trọng và có giá trị trong số các tài sản vô hình được sở hữu bởi Quý Khách hàng. V&N cung cấp các tư vấn mang tính thực tiễn, sáng tạo và luôn hướng tới thị trường nhằm giúp khách hàng bảo hộ và quản lý có tính chiến lược hệ thống sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và giải pháp hữu ích của khách hàng. Các dịch vụ của V&N trong lĩnh vực này bao gồm:

Đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và giải pháp hữu ích;
Xây dựng chiến lược bảo hộ;
Li-xăng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích;
Thực thi quyền và giải quyết tranh chấp liên quan tới sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích.
Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở dữ liệu máy tính ưu việt cho phép V&N quản lý thông tin hồ sơ Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích một cách cập nhật, chính xác và gửi thông báo nhắc nộp phí duy trì hiệu lực văn bằng sáng chế, gia hạn văn bằng kiểu dáng công nghiệp, duy trì hiệu lực văn bằng giải pháp hữu ích trước ngày hết hạn hiệu lực trên cơ sở miễn phí.