THỰC THI VÀ TỐ TỤNG

Nguồn nhân lực
Đội ngũ thực thi quyền và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của V&N có kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực của sở hữu trí tuệ, bao gồm sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu (chống giả mạo), quyền tác giả (chống vi phạm bản quyền), tên miền, tên thương mại, bí mật kinh doanh và cạnh tranh không lành mạnh.

Với nguồn nhân lực chất lượng cao, chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc thiết lập, duy trì các quyền sở hữu trí tuệ và thực thi các quyền đó tại Việt Nam. Việc thực thi và tố tụng trong pháp luật sở hữu trí tuệ luôn đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các luật sư, giữa đội ngũ luật sư và các cơ quan có thẩm quyền, do vậy chúng tôi luôn tạo dựng và duy trì các mối quan hệ bền vững với các cơ quan nàh nước có thẩm quyền, bao gồm Cục Sở hữu Trí tuệ (NOIP), thuế quan, hải quan, quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, trọng tài thương mại và hệ thống tòa án. Trên hết, đội ngũ luật sư của V&N được coi là sự lựa chọn hàng đầu trong việc bảo đảm thực thi và thực hiện tố tụng tại Việt Nam
Dịch vụ
Chúng tôi là những người đi đầu trong việc sử dụng các chính sách thực thi một cách sáng tạo và có hiệu quả nhằm mục đích như ngăn chặn việc sản xuất các sản phẩm giả mạo, hành vi vi phạm bản quyền và bất kì sự biến tướng của hành vi đó. Chúng tôi tuân thủ cả các phương pháp đã được kiểm chứng và các phương pháp có tính đổi mới sáng tạo, dựa trên từng vụ việc cụ thể. Chúng tôi sử dụng đa dạng các phương thức khác nhau, từ các phương thức dân sự, hình sự tới hành chính để chống lại việc vi phạm và đặc biệt là làm việc chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

Nhận diện, điều tra và nghiên cứu quyền sở hữu trí tuệ;
Chống giả mạo, chống vi phạm bản quyền và các biện pháp phòng ngừa (bao gồm các mối quan hệ công khai);
Cảnh báo, đàm phán, truyền thông, giải quyết tranh chấp và tố tụng;
Đại diện và bảo vệ khách hàng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP), thuế quan, hải quan, quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, trọng tài và hệ thống tòa án); và
Đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ.