GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ TỐ TỤNG

Nguồn nhân lực
Đội ngũ luật sư của chúng tôi có kinh nghiệm và chuyên môn cao trong việc giải quyết các tranh chấp và thực hiện việc tố tụng tại Tòa án hay Trọng tài thương mại. Chúng tôi luôn nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm thấu hiểu các vấn đề kinh doanh của khách hàng để tìm ra giải pháp tối ưu và phù hợp từ đó giúp khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng, thuyết phục và tiết kiệm. Chúng tôi đã kinh nghiệm trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ mọi phân đoạn kinh doanh của doanh nghiệp và có khả năng giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến xác nhận quyền sở hữu, các tổ chức và tư vấn cho khách hàng về việc giảm rủi ro trong tố tụng.

Dịch vụ
Chuyên môn của chúng tôi luôn được cải thiện thông qua việc hỗ trợ khách hàng từ mọi lĩnh vực của doanh nghiệp, với đa dạng các ngành nghề từ sản xuất, ngân hàng và tài chính, tài sản, xây dựng và kỹ thuật, quan hệ lao động, y tế và chăm sóc sức khỏe…V&N luôn sẵn sàng cho Quý khách hàng các dịch vụ:

Thủ tục tố tụng dân sự và tranh chấp dân sự;
Tranh chấp giao dịch thương mại;
Thủ tục tố tụng hình sự;
Khen thưởng và thủ tục hành chính;
Tranh chấp sở hữu trí tuệ;
Tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp và kinh doanh;
Tranh chấp liên quan đến bất động sản và xây dựng; và
Tranh chấp liên quan đến lao động và việc làm.