Luật sư VTV TS. Vương Thanh Thúy

Muốn huỷ hợp đồng: Làm thế nào cho đúng luật?

 

Hợp đồng có thể được xác định là “hiến pháp” giữa các bên kí kết. Kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, các bên chịu trách nhiệm ràng buộc quyền và nghĩa vụ theo đúng thoả thuận trong hợp đồng. Những vi phạm, phá vỡ các thoả thuận đều có thể xác định là hành vi vi phạm nghĩa vụ và có khả năng phải gánh chịu những chế tài pháp lý. Tuy nhiên, pháp luật cũng dự liệu và cho phép các chủ thể trong hợp đồng có thể chấm dứt việc thực hiện các thoả thuận đã giao kết, chấm dứt hợp đồng đang có hiệu lực pháp luật hoặc đang được thực hiện.

 

[Café sáng] Hủy hợp đồng như thế nào là đúng luật – 13.12.2018

 

Có thể nói, việc phân định giữa hành vi vi phạm nghĩa vụ và hành vi được phép thực hiện theo quy định của pháp luật là rất quan trọng. Nói cách khác, việc phân định này tương tự như xác định việc được làm và việc không được làm, hành vi đúng pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật. Khi giao kết, hợp đồng, đây là kiến thức rất hữu ích mà mọi người cần phải trang bị cho bản thân.

 

Chia sẻ bài viết