Đình Bốn

Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân Luật


ThS. Hà Đình Bốn

Cố vấn cao cấp

Nguyên vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế Ủy ban Dân số – Gia đình và Trẻ em Việt Nam;

Thạc sĩ kinh tế;

Cử nhân Luật.

 

Lĩnh vực chuyên sâu :

Hôn nhân gia đình

Lao động

Quyền trẻ em

 

Kinh nghiệm

ThS. Hà Đình Bốn đã có trên 30 năm kinh nghiệm công tác pháp luật với nhiều lần nắm giữ những chức vụ quan trọng trong cơ quan pháp chế của Bộ, Ngành như Nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Lao động – Thương binh và xã hội; Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế Ủy ban Dân số – Gia đình và Trẻ em Việt Nam.

Với thâm niên công tác và khả năng am hiểu chuyên sâu về nhiều lĩnh vực xã hội, ThS. Hà Đình Bốn đã tham gia hàng trăm Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng các luật, pháp lệnh, nghị định thuộc các lĩnh vực khác nhau, để hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam, bao gồm: Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình,…

Trong suốt hơn 20 năm theo dõi công tác bảo vệ trẻ em, ThS. Hà Đình Bốn đã trực tiếp tham gia đàm phán hầu hết các Hiệp định về nuôi con nuôi với các nước mà Việt Nam đã ký kết như Pháp, Hoa Kỳ, Bỉ, Italia, Đan Mạch. Từ năm 2014 đến năm 2018, ThS. Hà Đình Bốn là thành viên Đoàn Đàm phán của Chính phủ về Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (CPP), sau này đổi thành CTCPP đã được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn năm 2019.

Bên cạnh đó, ThS. Hà Đình Bốn còn là chủ nhiệm của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về Lao động – Thương binh và Xã hội, cũng như là tác giả của nhiều cuốn sách chuyên khảo về Dân số, gia đình và trẻ em.

 

Học vấn và trình độ chuyên môn

Cử nhân Luật học;

Thạc sĩ Kinh tế học.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh