Thị Thu Thủy Nguyễn

Luật sư


Nguyễn Thị Thu Thủy

Tran Thi Thu Thuy

Luật sư

Lĩnh vực chuyên sâu
Doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp
Hợp đồng

Lao động

Hôn nhân gia đình

Kinh nghiệm

Luật sư Nguyễn Thị Thu Thủy là Luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Luật sư Thu Thủy có nhiều năm làm việc tại các đơn vị trong Ngành khai thác, chế biến và thương mại Khoáng sản và Kim loại.

Luật sư Thu Thủy rất tâm huyết và có nhiều kinh nghiệm đối với việc áp dụng kiến thức và kỹ năng sẵn có để tư vấn xây dựng hệ thống bán hàng, xây dựng và phát triển văn phòng đại diện cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời xây dựng và phát triển thương hiệu.

Ngoài lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm, Luật sư Thu Thuỷ hiện vẫn đang tiếp tục trau dồi, nâng cao kiến thức pháp lý cũng như kinh nghiệm thực tiễn của mình.

Học vấn và trình độ chuyên môn

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Queensland University of Technologies (QUT), Australia.

Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội;

Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Viêt Nam.

Khóa đào tạo Luật sư – Học viện tư pháp.

Khóa đòa tạo Luật China – Asian – China-ASEAN Legal Research Center – Southwest University of Political Science and Law – China.

Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh