Trung Tập Phùng

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật


PSG. TS Phùng Trung Tập

Cố vấn cao cấp
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật
Lĩnh vực chuyên sâu
   Dân sự và Tố tụng dân sự
   Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
   Hợp đồng và Đàm phán Hợp đồng
   Giải quyết tranh chấp
   Đào tạo pháp lý
Kinh nghiệm
PGS.TS. Phùng Trung Tập đã có hơn 30 năm giảng dạy tại Trường Đại học học Luật Hà Nội.
Với nhiều kinh nghiệm giảng dạy cũng như nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực dân sự, PGS.TS. Phùng Trung Tập được biết đến như một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Là một trong những người xuất sắc được gửi đi đào tạo ở nước ngoài vào thập niên 80, PGS.TS Phùng Trung Tập tốt nghiệp hệ đại học chính quy tại Học viện Quan hệ Quốc tế Matxcova (Liên Xô cũ) năm 1985 và hoàn thiện luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2003. Dựa trên những đóng góp cho nền khoa học pháp lý, năm 2011, PGS. TS Phùng Trung Tập được bổ nhiệm Phó giáo sư Luật học. Năm 2016, PGS.TS. Tập được bổ nhiệm Giảng viên cao cấp.

Trong quá trình giảng dạy, PGS.TS. Phùng Trung Tập đã rất nhiều lần đảm nhiệm vị trí Trưởng Bộ môn Luật Dân sự của Trường Đại học Luật Hà Nội, đồng thời được mời tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học pháp lý danh tiếng trên cả nước.

Không chỉ tham gia giảng dạy, PGS.TS. Phùng Trung Tập còn đóng góp rất nhiều cho quá trình xây dựng các văn bản pháp luật của Quốc hội, Chính phủ khi là thành viên của Ban soạn thảo các văn bản pháp luật quan trọng của nước ta trong nhiều năm liền. Với sự am hiểu pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật thế giới, PGS.TS. Phùng Trung Tập đã đưa ra nhiều ý kiến sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hơn các văn bản pháp luật này. Cùng với đó, PGS.T.S Tập còn là chủ nhiệm của nhiều đề tài cấp bộ, cấp trường với hàm lượng chuyên môn cao, đóng góp được các ý kiến trong quá trình xây dựng cũng như thi hành pháp luật.

Ngoài ra, nhằm phục vụ cho công việc giảng dạy pháp lý, trong quá trình làm việc, PGS.TS. Phùng Trung Tập thực hiện biên soạn nhiều cuốn sách chuyên khảo, tham khảo trong lĩnh vực dân sự, được sử dụng để giảng dạy tại các trường đại học trên toàn quốc. Những bài viết trên báo, tạp chí có uy tín trong lĩnh vực pháp lý như Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Tạp chí Tòa án của PGS.TS Tập luôn nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu pháp luật trong nước cũng như quốc tế.

Với sự am hiểu sâu sắc về pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm hơn 30 năm làm việc, nghiên cứu trong lĩnh vực pháp luật dân sự, các ý kiến phân tích, đánh giá của PGS.TS. Phùng Trung Tập về các vụ việc thực tế rất chính xác. Bên cạnh đó, PGS.TS. Phùng Trung Tập còn có thể đưa ra các dự liệu trong các trường hợp thực tế, giúp giảm thiểu rủi ro cũng như thiệt hại cho khách hàng.

Học vấn và trình độ chuyên môn
   Tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy chuyên ngành Công pháp Quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế Matxcova (Liên Xô cũ), năm 1985;
   Tiến sĩ Luật Học, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2003;
   Phó Giáo sư Luật học, năm 2011;
   Giảng viên cao cấp Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2016.
Ngôn ngữ
   Tiếng Việt
   Tiếng Nga
   Tiếng Anh