Vân Khánh Nguyễn

Luật sư


Nguyễn Vân Khánh

Luật sư
Lĩnh vực chuyên sâu
   Đầu tư
   Doanh nghiệp
   M&A
   Quản trị doanh nghiệp
Kinh nghiệm
Luật sư Nguyễn Vân Khánh có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật về các lĩnh vực đầu tư, quản trị doanh nghiệp, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Luật sư đã giữ nhiều chức vụ quản lý pháp chế, quản lý kiểm soát nội bộ và các chức vụ chủ chốt tại nhiều công ty, tổ chức lớn trong nước.

Thế mạnh của Luật sư Vân Khánh là bề dày kinh nghiệm thực tiễn tại các doanh nghiệp, trực tiếp giải quyết và xử lý các vụ việc phức tạp, đòi hỏi không chỉ chuyên môn, kiến thức mà còn yêu cầu sự trải nghiệm, áp dụng linh hoạt quy định của pháp luật và hiểu rõ các quan điểm đa chiều từ phía các cơ quan quản lý

Luật sư Vân Khánh sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc là công cụ hỗ trợ tối ưu trong đàm phán, xử lý các công việc với các khách hàng trong và ngoài nước.

Học vấn và trình độ chuyên môn
   Cử nhân Luật, Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội;
   Cử nhân tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
   Thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Ngôn ngữ
   Tiếng Việt
   Tiếng Anh